Kuka on Pekka Timonen?

Kuka on Pekka Timonen?

Sinen viiva. Pekka Timonen

Olen 52 -vuotias lääkäri.  Europarlamenttivaaliehdokas numero 189. Olen määrätietoinen vaikuttaja. Uskon vahvasti perinteisiin arvoihin kuten oikeudenmukaisuus, koti, kunnia ja isänmaa. Asun Kuopiossa 3 koirani kanssa.

Tiivistetty kantani euroopan unioniin liittyen:

1. Suomen tulee erota EU:sta. Tämä on välttämätöntä Suomen itsenäisen päätäntävallan säilyttämiselle, sekä nettomaksajan roolista pois pääsemiseksi.
2. Suomen etua on puolustettava paljon tähänastista paremmin EU:ssa, niin kauan kuin siihen kuulumme.
3. Suomen, ja Euroopan unioninkin, tulisi pyrkiä rakentamaan rauhaa, ei provosoida sotaa.

Muita poliittisia teemojani:

1. Etusijalle oman maan ja sen kansalaisten hyvinvointi. Lopetetaan järjetön rahan lahjoittaminen ulkomaille tilanteessa jossa kotimaamme ja sen kansalaisten talous on pahassa ahdingossa.

2. Vahva puolueeton Suomi. Suomen tulee palauttaa asemansa arvostettuna puolueettomana valtiona, joka toimii rauhan rakentajana sekaisin olevassa maailmassa."

Miksi politiikka?

Sinen viiva. Pekka Timonen

Päätös lähteä politiikkaan syntyi seurattuani kuinka kotimaatani ollaan kiihtyvällä nopeudella viemässä suuntaan jota en pidä hyvänä, tai edes hyväksyttävänä. Suomi on hyvä maa, palautetaan se yhdessä takaisin maaksi jossa ensisijainen päämäärämme on omien kansalaistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen.

Pekka ja koirat. Pekka TimonenLeijona tausta

Kannanottojani ja muita kirjoituksiani

4.

Maaliskuu

2023

Työn tekeminen tulee Suomessa palauttaa kannattavaksi

Järjetön, lyhytkatseinen ja maan taloudellekin puhtaasti haitallinen yliverottaminen tulee lopettaa. Tämä koskee tuloveroa, arvonlisäveroa sekä kulutusveroja.

Sen myötä sekä kuluttajahinnat laskevat että ihmisten työstä käteen jäävä raha lisääntyy => kulutusvoima lisääntyy => yritykset voivat hyvin => työpaikat ja valtion saamat verotulot lisääntyy JA työttömyys- ja sosiaaliturvakulut vähenee.

28.

Helmikuu

2023

Vaalikonevastauksiani

Kysymys: Savo-Karjalassa sairastavuus on korkeinta Suomessa. Valtiolta tarvitaan lisärahoitusta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueille.

Vastattu: Täysin samaa mieltä

Perustelut: Hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta, ja se on 30-50 miljoonaa riittämätön tälläkin hetkellä. Julkinen terveydenhuolto on kriisissä ja sen palauttaminen tehokkaaksi ja toimivaksi tarvitsee lisärahoitusta ja järkeviä toimenpiteitä. Suomen korkein sairastavuus Savo-Karjalassa tulee huomioida rahoituksen määrässä.

22.

Helmikuu

2023

Vaalikonevastauksiani

Kysymys: Molempien vanhempien tulisi olla vanhempainvapaalla lasten kanssa yhtä pitkään kotona.

Vastattu: Täysin eri mieltä

Perustelut: Miehen ja naisen roolit ovat lähtökohtaisesti erilaiset. Tätä ei tule keinotekoisesti pyrkiä muuttamaan, vaan perheet päättäkööt itse miten tämän suhteen toimivat.

18.

Helmikuu

2023

Vaalikonevastauksiani

Kysymys: Autoilun hinta saa nousta päästöjen vähentämisen takia.

Vastattu: Täysin eri mieltä

Perustelut: Autoilua ei saa hankaloittaa tai tehdä kalliimmaksi ilmastovouhotusten vuoksi.


6.

Helmikuu

2023

Kannanottoni - puoluekuri

Puoluekuri. Toimii vain niihin heikkoihin vätyksiin, joiden ei ylipäätään pitäisi olla kansanedustajia. Kansanedustajien tehtävä ja velvollisuus on toimia ja äänestää tavalla jonka itse katsoo oikeaksi, ja siten edustaa äänestäjiään päätöksentekoprosesseissa. Puolueidensa talutusnuorissa kulkevista lampaista ei ole Suomelle kuin haittaa.

11.

Marraskuu

2022

Kannanottoni kaupunkien ydinkeskusta-alueiden liikennejärjestelyihin

Kaupunkien keskustojen liikennejärjestelyt tulee palauttaa suosimaan sujuvaa liikkumista henkilöautoilla.

Nykyinen suuntaus kävelykatujen lisäämisestä ja tienvarsiparkkipaikkojen vähenemisestä kaupunkien ydinkeskustoissa on erittäin haitallista etenkin alueen pienyrityksille. Se aiheuttaa myös täysin tarpeettoman haitan sujuvalle liikkumiselle näillä alueilla.

Yritysten hyvinvointi ja ylipäätään normaalisti sujuva liikkuminen alueella tulee aina olla etusijalla, ei pienten marginaaliryhmien ideologia.

22.

Lokakuu

2022

Ehdotukseni Suomen ulkopoliittikseksi linjaksi: Rakennetaan Suomesta arvostettu rauhandiplomatian suurvalta.

Itsenäinen, vahva ja puolueeton valtio, joka ei tarpeettomasti haasta riitaa ja uhittele muille maille. Vaan toimii rauhanrakentajana sekaisin olevassa maailmassa.

Suomi ei tarvitse vihollisia ja vastakkainasetteluja, vaan ystäviä ja yhteistyökumppaneja.


28.

Syyskuu

2022

Suomen viimeaikaisen, selvästi rajattoman, muiden maiden auttamispolitiikan ongelmat:

1) Oman maan kansalaisten hyvinvoinnista huolehtimiseen ei riitä resursseja, kun ne annetaan pois, tai muuten käytetään vieraiden maiden kansalaisten hyväksi.

2) Tuhoamalla tällä toiminnallaan oman taloutensa ja kansansa, Suomi ei pysty pian enää auttamaan ketään.

Suomi tarvitsee vallitsevan ideologian ja lyhytkatseisuuden tilalle 1) realismia, 2) kykyä nähdä toimintansa seuraukset, sekä 3) oman maan ja kansan priorisointia.


26.

Heinäkuu

2022

Päivän poliittinen kannanotto

Venäläisten turistien tuloa Suomeen ei saa estää viisumikiellolla.

- Etenkin Itä-Suomen alueen yritykset hyötyvät suurestikin venäläisturistismista.

- Lomailevat venäläiset yksityishenkilöt eivät ole syyllisiä viimeaikaisiin maailman tapahtumiin. Miksi rankaista heitä, ja estää heitä tuomasta rahaa yrityksillemme?

- Ylipäätään, on puhtaasti idioottimaista toimintaa kohdistaa aggressiota ja vihaa Venäjää kohtaan. Vuosikymmeniä jatkuneet hyvät välimme Venäjän kanssahan on jo ennätysnopeasti, ja täysin aiheettomasti, pilattu valtionjohtomme typerien toimenpiteiden ja kommenttien myötä. Mutta edelleen, sama vihanlietsonta ja vieressämme sijaitsevan suurvallan ärsyttäminen vain jatkuu.

21.

Huhtikuu

2022

Vastustan Suomen liittymistä Natoon.

Puolueettomuus ja oma itsenäinen vahva puolustus kuuluu olla meidän tiemme. Kukaan ei ole meitä uhkaamassa, ellemme itse provosoi konfliktia. Rauhattomassa maailmantilanteessa kuitenkin valmistaudumme sotaan, koska haluamme olla rauhassa.

Ei sodan lietsontaa, eikä sen kanssa yhtäaikaista ristiriitaista pelokasta turvan hakemista Natosta.

Suomen hallitus ja eduskunta ei valitettavasti näytä pystyvän hoitamaan tärkeintä tehtäväänsä , joka on Suomen itsenäisyydestä, sekä kansalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Pelokas kiihkoilu ja säntäily näyttää muodostuneen eduskunnassa vallitsevaksi toimintamalliksi. joka nähtiin myös k0rona-toimenpiteiden, ja esim. sote-alan r0kotepakon, muodossa.

Tarvitaan laajamittainen täyskäännös, jotta itsenäinen ja turvallinen hyvinvointivaltiomme saadaan palautettua. Viimeistään eduskuntavaaleissa 2023.

18.

Tammikuu

2022

Kannanottoni pienten kuntien terveyskeskuspalveluihin

Vastustan voimakkaasti pienten kuntien terveyskeskuspalveluiden alasajoa.

Suomen suuri rikkaus ovat pienet kunnat ja harvaanasutut maaseutualueet, ja näiden elinkelpoisuus tulee säilyttää. Toimivat terveyskeskuspalvelut ovat tässä oleellisessa asemassa. Ne tulee säilyttää, ja paikoin pyrkiä myös palauttamaan. Tämä koskee myös toimivien aluesairaaloiden (kuten Iisalmi ja Varkaus) toimintojen säilyttämistä. Terveyspalveluiden keskittäminen yhä suurempiin ( =kauempana oleviin) yksiköihin tulee pysäyttää.

13.

Tammikuu

2022

Näkemyksiäni ja tärkeinä pitämiäni asioita hyvinvointialueiden toimintaan ja päätöksentekoon liittyen:

1) Panostetaan enemmän terveydenhuoltoon leikkaamalla maahanmuutosta ja ilmastopolitiikan aiheuttamista kuluista.


2) Perusterveydenhuollon piiriin pääsemistä on nopeutettava.


3) Lähiterveysasema on ihmisten terveydelle ja alueen elinvoimaisuudelle ensisijaisen tärkeä. Palveluiden keskittäminen yhä suurempiin ( =kauempana oleviin) yksiköihin on pysäytettävä.


4) Vanhus- ja vammaispalveluiden epäkohtiin on puututtava.


5) Liikkumattomuus lisää ihmisten sairastamista ja siten julkisen sektorin kustannuksia. Liikunta on otettava osaksi hyvinvointialueen strategiaa.


6) Huumelainsäädännön liberalisointia on vastustettava. Kaupunkeihin ei pidä perustaa piikityshuoneita.


7) Mielenterveyspalveluiden rahoitus ja mielenterveystyötä tekevien yhdistysten valtiontuki on turvattava.


8 ) Kotimaista työvoimaa tulee suosia. Julkisten resurssien lisäämisellä ratkaistaan hoito- ja hoiva-alan työvoimapula. Ulkomainen työvoima ei ole ratkaisu. Ulkomaisilta hoitajilta ja lääkäreiltä puuttuu usein tarvittava kielitaito ja, valitettavan usein, myös osaaminen.


9) Omaishoitajien asemaa on parannettava ja omaishoitajien saama hoitopalkkio on vapautettava veroista.


10) Suomalaisten veronmaksajien rahoittama sosiaaliturva on suomalaisille tarkoitettu.


11) Ei lisää veroja – ”EI” maakuntaverolle.


12) Pelastustoimen rahoitusvaje on korjattava


7.

Lokakuu

2021

Vastustin virkamiesten säästötoimenpiteenä ehdottamaa Juankosken terveyskeskuksen lääkäri kiirevastaanoton klo 16-18 lopettamista.

Ehdotukseni voitti asiaa koskevan äänestyksen perusturva- ja terveyslautakunnassa. Lautakunnan hyväksymässä budjettisuunnitelmassa Juankosken lääkäritunnit 16-18 saavat näinollen jatkua. 

Tätä koskeva puheeni perusturva- ja terveyslautakunnassa 5.10:

Budjettisuunnitelmassa ehdotettu Juankosken lääkäritoiminnan kiirevastaanoton lyhentäminen jälleen 2 tunnilla edustaa suuntausta jossa välttämättömiä ja lakisääteisiä peruspalveluita ollaan etenevästi keskittämässä yhä suurempiin, ja harvemmassa sijaitseviin, yksiköihin. 


Leikkausehdotuksella ollaan tuottamassa Juankoskelaisille jälleen 2 lisätuntia vuorokaudesta jonka aikana:

- esimerkiksi haavan ompelu, lapsen korvien tarkastus, nilkan nyrjähdyksen arviointi, silmän roskan poistaminen, ja moni muu pieni mutta tarpeellinen asia ei hoidukaan nopeasti ja kätevästi omalla terveysasemalla, vaan vaatii joko asian hoitamatta jättämisen tai matkustamisen toiseen kaupunkiin. 

-se on myös 2 tuntia enemmän aikaa vuorokaudesta, jolloin vuodeosasto potilaineen on ilman lääkäriä.

Kun peruspalvelujen vähentämiset toteutetaan vähitellen, pienissä paloissa, voidaan joka kerralla kyseinen leikkaus esittää ja perustella ”merkitykseltään vähäisenä”. Mutta, vähitellen, näiden kumuloituva vaikutus johtaa syrjäseutujen ja pienempien kuntien peruspalveluiden merkittävään heikentymiseen, ja näiden alueiden asuinkelpoisuuden vähenemiseen, vetovoiman vähenemiseen ja muuttotappion lisääntymiseen. 

Unohtaa ei myöskään tule pienemmillä paikkakunnilla koko ikäänsä asuneita vanhuksia, joiden turva monessa tapauksessa on toimiva terveyskeskus omassa kotikunnassa.

Kaupunki, jossa tuntuu löytyvän kymmeniä miljoonia palloiluhallien laajennuksiin, mutta joka samanaikaisesti hakee kymmenien tuhansien säästöjä supistamalla ensisijaisen tärkeitä peruspalveluitaan, on kaupunki jossa prioriteetit ovat pahasti vääristyneet. Pyritään yhdessä pitämään Kuopio kaupunkina jossa näin ei toimita. 

Suomen suuri rikkaus ovat pienet kunnat ja harvaanasutut maaseudut. Vastustan voimakkaasti näiden alueiden palvelujen etenevää vähentämistä..


19.

Elokuu

2021

Maahanmuuttopoliittinen kannanottoni

Maahanmuuttopolitiikkaan tarvitaan tervettä järkeä, suhteellisuudentajua, sekä kaikkein eniten ymmärrys siitä että meidän ensisijainen velvollisuutemme on huolehtia omistamme. 

Suomen kantokyky elätettävien turvapaikanhakijoiden osalta ollaan ylitetty jo kauan sitten. 

Tuhoamalla Suomen talouden jatkamalla holtitonta, ja täysin järjetöntä, turvapaikanhakijoiden maahanottoa, Suomi muuttuu nopeasti itse köyhäksi kehitysmaaksi, joka ei pysty sen jälkeen enää auttamaan ketään vaikka haluaisikin.

Suomi tulee myös pystyä säilyttämään turvallisena maana, suomalaisten turvapaikkana yhä levottomammaksi muuttuvassa maailmassa. Naisten täytyy jatkossakin pystyä liikkumaan yksin kaduillamme pelkäämättä. 

Kotikaupungissani Kuopiossa meidän tulee myös ymmärtää nämä asiat, ja jyrkästi sanoa ”EI” kiintiöpakolaisille tms, joita Afganistanin kriisin seurauksena meille lähiaikoina todennäköisesti ollaan lisää tarjoamassa. Me emme pysty pelastamaan maailmaa, mutta me pystymme huolehtimaan omiemme hyvinvoinnista, jos niin haluamme ja päätämme. 


9.

Elokuu

2021

Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksessa tänään pitämäni, ehdotettua ilmastohätätilajulistusta vastustava puheeni:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Vastustan aloitetta Ilmastohätätilan julistamisesta kolmesta syystä:

Syy 1

Me emme tarvitse uutta keinotekoista hätätilaa. Korona pandemiaa on jatkunut nyt yli puolitoista vuotta. Päivittäinen siihen liittyvä pelkoa synnyttävä uutisointi, sekä moninaiset ihmisten elämään vaikuttaneet rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ahdistusta, ja pitkittyneen hätätilan tunteen monissa. Tämä näkyy muun muassa lisääntyvänä mielenterveysoireiluna. 

Hätätilassa voidaan katsoa olevan myös valtion talouden, puhumattakaan yksittäisten ihmisten ja perheiden talouksista. Monet kokevat myös vastuuttoman maahanmuuttopolitiikan aiheuttamat turvallisuusuhat ja muut moninaiset vaikutukset hätätilan tasoiseksi ongelmaksi. 

Syy 2

Priorisointi ja vaikutus talouteen. Hätätilajulistus on itsessään kustannusneutraali. Mutta se on myös reitti perustella toimia, ja niistä aiheutuvia kustannuksia, ylimahtipontisten ilmastotavoitteiden ajamiseksi. 

Samalla kun meillä on paljon epäkohtia ja korjattavaa ensisijaisen tärkeissä peruspalveluissa - kuten terveyskeskuspalvelut, mielenterveyspalvelut, sekä vanhusten hoito – ei ole oikea aika antaa lisähuomiota vaikutukseltaan mitättömille ilmastotoimille. 

Syy 3

Ilmastohätätilajulistusta voitaisiin myös käyttää lisäperusteena yksityisautoilun hankaloittamiselle ja sen kustannusten nostamiselle. Sillekin jyrkkä ”EI”.

Ehdotan seuraavaa: 

Pyritään yhdessä - puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä – suuntaamaan huomiota ja käytettävissä olevia resursseja kuopiolaisten hyvinvoinnin kannalta ensisijaisen tärkeisiin asioihin, ja korjaamaan niissä olevia epäkohtia. 

Ja annetaan auringon paistaa, tai veden sataa. Siitä hätää ja huolta kuopiolaisille aiheuttamatta keinotekoisella ilmastohätätilajulistuksella. 

Kiitos. 


30.

Heinäkuu

2021

Päivän uutisissa taas ennätyslukemia bensan hinnoissa.

Yksityisautoilun hankaloittaminen saa riittää. 

- Bensan kohtuuton verottaminen tulee lopettaa.

- Kaupunkien keskustoissa tulee säilyttää henkilöautoille kätevät kulkureitit, sekä riittävästi pysäköintiruutuja.

- Ihmisten kuuluu saada jatkossakin ajaa juuri sellaisilla autoilla kuin haluavat. Polttomoottoriautoille

Kantasuomalaisten elämän hankaloittamiseen ja hyvinvoinnin tuhoamiseen kaiken energiansa panostava täystuhohallitus vaihtoon mahdollisimman nopeasti. 

9.

Kesäkuu

2021

Talous kuntoon. Kannustetaan yrittäjyyttä!

Asetetaan Suomen ja suomalaisten talouden ja hyvinvoinnin edistäminen etusijalle. Leikataan sekä valtion että kuntien tasolla turhista menoista ja verotetaan vähemmän.

Lisätään suomalaisten ostovoimaa:

- Kevennetään verotusta.

- Halpuutetaan sekä yksityisautoiluun että asumiseen liittyviä kuluja.

- Tämä lisää kansalaisten ostovoimaa ja on samalla parasta ja tehokkainta Suomen talouden elvyttämistä.

Säästetään turhista ja jopa haitallisista menoista:

- Lopetetaan suomalaisten verorahojen antaminen eu:lle sekä kehitysapuun, ja käytetään ne suomalaisten hyödyksi.

- Lopetetaan rahan tuhlaaminen, yritystoiminnan/työpaikkojen ajaminen ulkomaille, sekä kansalaisille uusien kulujen aiheuttaminen ideologisten ja kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden vuoksi. 

- Rajoitetaan ja pyritään kokonaan lopettamaan erittäin paljon kustannuksia aiheuttava haittamaahanmuutto. Sanotaan kuntatasolla EI kiintiöpakolaisille.

- Vältetään kalliita ei-välttämättömiä investointeja kuntatasolla, kunnes ensisijaisen tärkeitä perusasioita (terveydenhuolto, vanhusten huolto, työpaikkojen säilyttäminen) ollaan saatu ensin parannettua. 

Lisätään yritystoiminnan elinvoimaisuutta ja kannattavuutta: 

- korotetaan selvästi vähäisen liiketoiminnan arvonlisäverottomuuden rajaa nykyisestä 15 000e:sta => 25 000e. 

- Alennetaan arvonlisäveroa.

- Arvostetaan ja tuetaan pienyrittäjiä myös kuntatasolla.


1.

Kesäkuu

2021

Eläinpoliittisia kannanottojani

- Löytöeläintoimintaan tulee panostaa nykyistä enemmän. 

- Löytöeläintoiminnan kilpailutuskriteereinä tulee käyttää eläimille tarjottavan hoidon tasoa ja henkilökunnan osaamista. 

- Löytöeläinten talteenottopaikassa sairaalle tai loukkaantuneelle eläimelle tulee taata sairauden edellyttämä hoito omistajan tavoittamiseen tai tallessapitoajan umpeutumiseen saakka. 

- Löytöeläinten talteenottopaikoissa eläinten pito-olosuhteiden on oltava sellaiset, että niissä pystytään takaamaan eläimen hoito, toipuminen, virikkeistäminen ja tarvittaessa totuttelu ihmisen läsnäoloon ja käsittelyyn. 

- Valvontaeläinlääkärien määrää tulee lisätä nykyisestä. Eläimet voivat olla vakavassa hädässä ja kiireellisen avun tarpeessa milloin tahansa, mutta valvontaeläinlääkärit työskentelevät vain virka-aikana. Eläinten ympärivuorokautisen hyvinvoinnin turvaamiseksi tulee olla päivystävä valvontaeläinlääkäri tai muu asiantunteva toimivaltainen viranomainen kaikkina vuorokauden aikoina. 

- Eläinten hyvinvointivaikutukset tulee arvioida ja huomioida kaikissa päätöksissä, jotka jollakin tavoin koskettavat eläimiä.


27.

Huhtikuu

2021

Suomelle tuhoisa EU:n elvytyspaketti on mahdollista torjua!

Perustuslakivaliokunnan tänään valmistuneen päätöksen mukaan EU:n elvytyspaketin hyväksymiseen tarvitaan eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö. Tuon paketin nettovaikutushan olisi suomalaisten verorahojen antamista muille euroopan maille 3 900 000 000e (+korot) verran! Perustuslakivaliokunta arvioi, että elvytyspaketti olisi merkittävään toimivallan siirtoon Euroopan unionille rinnastuva järjestely.

Suomen talous on tällä hetkellä syvässä kriisissä. Nyt on aika keskittyä hoitamaan Suomen asioita, elvyttää Suomea. Tuhovoimaltaan hirvittävä EU:n elvytyspaketti on torjuttava. 

Elvytyspaketin kohtalosta päättää eduskunta äänestämällä. Paketti saadaan torjuttua jos enemmän kuin joka 3. kansanedustaja äänestää sitä vastaan. Vahva mielipiteeni on että jokaisen kansanedustajan VELVOLLISUUS kotimaataan ja äänestäjiään kohtaan on äänestää "EI" elvytyspaketille. 

Tämä asia on paljon suurempi kuin puoluerajat tai puolueuskollisuus. Suomen kansa odottaa nyt kansanedustajiltaan rohkeutta äänestää kotimaansa edun puolesta, vaikka se olisi vastoin puolueelta tullutta ohjeistusta. 


21.

Huhtikuu

2021

Liikunta ja hyvä kunto suojaa vaikea-asteiselta koronalta.!

Esitän nyt vahvan suositukseni osaksi korona -pandemian hallintaa, vaikea-asteiseen tautiin sairastuvien määrän vähentämiseen, tehohoidon tarpeen vähentämiseen sekä korona -kuolleisuuden vähentämiseen. Sekä osaksi yleistä pandemian hallintaa, että jokaisen yksilön omatoimisesti sovellettavaksi. 

Taustaa: Vaikea-asteinen korona -infektion taudinkuva ja kuolleisuus painottuu voimakkaasti vanhempiin ikäryhmiin, sille altistaa myös etenkin sydän- ja keuhkosairaudet ja ylipaino, jonka vuoksi nämä ihmisryhmät asetettiin ensimmäisiksi myös rokotusjärjestyksessä. Vastaavasti nuoret ja perusterveet paljon harvemmin sairastavat taudin vaarallisen rajuna. 

Miksi näin? Ero tulee ns. ”reservikapasiteetin” kautta. Nuorella ja vahvalla henkilöllä hengitys- ja verenkiertoelimistöjen suorituskyky on parempi kuin vanhalla, huonokuntoisella ja/tai esim. keuhkosairaalla. Korona -infektio (ja mahdollisesti sen jälkitautina kehittyvä keuhkokuume) lisää sekä hengitys- että myös verenkiertoelimistön kuormitusta. Hyväkuntoinen pystyy usein helposti lisäämään näiden tehoa hyvän toiminnallisen reservikapasiteettinsa ansiosta, mutta sama ei välttämättä onnistukaan huonokuntoiselta. Reservikapasiteetin ollessa riittämätön kohonnut elimistön ja etenkin hengitystyön kuormitus/työmäärä voi johtaa uupumiseen ja oman hengityksen vaarantumiseen. Tällöin tilanne vaatii tehohoitoa ja on usein myös henkeä uhkaava. 

Jokaisen on mahdollista nostaa omaa reservikapasiteettiaan liikunnan keinoin. Etenkin kuormittavan kuntosaliharjoittelun aloittamisen jälkeen lihasvoima ja esim. hengityslihasten suorituskyky kehittyy selvästi ja nopeasti jo ensimmäisten viikkojen aikana, jolloin siis myös samanasteinen tauti siedetään jo paremmin. Tämä pätee myös vanhuksiin ja perussairauksia omaaviin. 

Osana pandemia -rajoitteita kuntosalit ja monet liikuntapaikat ovat nyt suojettuina osassa Suomea. Ihmisiä on myös yli vuoden ajan kehotettu pysymään kotona. Erittäin monet ovat näiden myötä vähentäneet liikkumistaan ja keskimäärin suomalaisten peruskunto sekä hengityslihasten kunto/teho on varmastikin tällä hetkellä huonompi kuin jopa koskaan => keskimääräinen reservikapasiteetti on poikkeavan alhainen => tämä varmuudella lisää vaikea-asteisena koronan sairastavien määrää, tehohoidon tarvetta ja kuolleisuutta tautiin.

Päätelmä: Kaikkien tulisi pyrkiä nostamaan tai ylläpitämään omaa hengitys- ja verenkierron reservikapasiteettiaan, jotta korona (tai muu sitä väliaikaisesti lisäkuormittava tekijä) ei johtaisi oman hengityksen vaarantumiseen.

Suositus: 

- Yleisen hyvän kunnon ylläpitäminen liikunnan keinoin. 

- Parhaimmillaan: sekä aerobista liikuntaa vähintään hikoilua ja hengästymistä aiheuttavalla tasolla sekä lisäksi kuntosaliharjoittelua. 

- Monet hyötyvät suuresti ainakin harjoittelun alkuvaiheessa hyvän fysiikka- ja ravintovalmentajan tai personal trainerin ohjeista.

- Salit auki välittömästi!

- Osana korona -pandemiastrategiaa valtion ja kuntien tulisi tukea nyt voimakkaasti ihmisten liikuntaa ja sen aloitusta.
Seuraa Pekkaa somessa!

Pekka Timonen FacebookissaAluevaalit 2022. Pekka TimonenKuopion Kaupunki. Pekka TimonenPaperit. Pekka TimonenSuomen lippu. Pekka TimonenTietokone. Pekka TimonenPekka Timonen aluevaalit 2022